Ký 4 tờ giấy, nhận bồi dưỡng… vài trăm

Ký 4 tờ giấy, nhận bồi dưỡng… vài trăm

23/01/2014 7:18 am

Định mức chi đã nâng cao để các nhà khoa học đi hội thảo không phải ký 3 – 4 tờ giấy để nhận bồi dưỡng vài trăm ngàn. Hoặc khi nghiên cứu không phải nói dối, làm chứng từ giả để thanh toán. LTS: Cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế vừa qua đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế  đang hăm hở mở cửa. Khủng hoảng cũng làm bật ra những yếu kém trong quản trị, trình độ và năng lực tổ chức sản xuất kinh [...]

“Thung lũng Silicon” Việt Nam: Dựa vào đầu tư mạo hiểm

“Thung lũng Silicon” Việt Nam: Dựa vào đầu tư mạo hiểm

25/10/2013 9:29 am

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ, Nguyễn Quân chia sẻ về nội dung Đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon tại Việt Nam. Bộ Khoa học vừa xây dựng đề án “Thung lũng Silicon” tại Việt Nam. Đề án đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp phát triển công nghệ ngay từ khi còn là ý tưởng. Nếu sản phẩm công nghệ thành công, nhà đầu tư  hưởng lợi cùng nhà khoa học. [...]

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Mỗi người giỏi về nước đều là vốn quý

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Mỗi người giỏi về nước đều là vốn quý

27/11/2012 12:02 pm

Cảm động trước tấm lòng của một giáo sư muốn về nước phát triển khoa học, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho rằng Việt Nam rất cần và sẽ tạo điều kiện để người tài trở về cống hiến. Bộ trưởng Nguyễn Quân về việc thu hút các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài về nước, đồng thời tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho họ, trong bối cảnh Việt Nam sẽ hợp tác với nước ngoài xây dựng các viện [...]

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đối thoại trực tuyến với nhân dân

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đối thoại trực tuyến với nhân dân

05/05/2012 5:40 pm

Sáng nay, 5/5, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng TTĐT Chính phủ. Đây là hoạt động nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của [...]

Prev
  • Ký 4 tờ giấy, nhận bồi dưỡng… vài trăm
  • “Thung lũng Silicon” Việt Nam: Dựa vào đầu tư mạo hiểm
  • Bộ trưởng Nguyễn Quân: Mỗi người giỏi về nước đều là vốn quý
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đối thoại trực tuyến với nhân dân
Next
Website nguyenquan.org Reviewed by Google Plus on Jan 6 2012 - Rating: 4.5